Ogłoszenia Duszpasterskie

OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE – 24 XI 2019 – UROCZYSTOŚĆ CHRYSTUSA KRÓLA WSZECHŚWIATA

Dziś z całym Kościołem Katolickim przeżywamy ostatnią niedzielę roku liturgicznego. Na wszystkich Mszach św. śpiewamy dziękczynne „Te Deum laudamus” za Boże dary tego minionego roku. Po sumie przed Najświętszym Sakramentem odnowimy Akt zawierzenia Najświętszemu Sercu Jezusa.

Do końca listopada w tygodniu przed wieczorną Mszą św. o godz. 16’30  w kościele przed wystawionym Najświętszym Sakramentem odmawiamy różaniec za zmarłych. W czwartki i piątki przed wieczorną Mszą św. czytamy wypominki półroczne. Prosimy  o włączenie się w tę modlitwę w miarę możliwości w poniedziałek Grupę Trzeźwościową, w pozostałe dni tygodnia Róże Różańcowe.

  Kalendarz liturgiczny:

  W poniedziałek św. Katarzyny Aleksandryjskiej, dziewicy i męczennicy, patronki miasta Nowy Targ.

 W sobotę święto św. Andrzeja, apostoła.

 W przyszłą niedzielę rozpoczniemy Adwent. Pierwsze roraty o godz. 6’30 będą w poniedziałek 2 grudnia.

W czwartek po wieczornej Mszy św. spotkanie Kręgu Biblijnego.

W piątek o godz. 7’00 Msza św.  „fundacyjna” za zmarłych fundatorów  i dobrodziejów naszej parafii.

Spotkanie ministrantów w czwartek po Mszy Świętej wieczornej.

Spotkanie kandydatów na ministrantów w piątek o 15.30.

Spotkanie młodzieży w piątek po Mszy Świętej wieczornej.

Wszystkie spotkania w salce pod garażami.

Spotkanie wszystkich grup kolędników misyjnych w sobotę o godz.10.00 w Domu Sióstr Sługi Jezusa. Zapraszamy także dorosłych którzy, chcieliby włączyć się w tegoroczne kolędowanie jako opiekunowie grup. Liczymy na waszą pomoc.

W minionym tygodniu pożegnaliśmy śp. Zofię Kuchta i śp. Ludwikę Zawada. Polećmy je miłosierdziu Bożemu.

Dodaj komentarz