Pismo Święte:

 • Biblia Tysiąclecia - IV wydanie HTML opracowane przez Zespół Informatyki Papieskiego Wydziału Teologicznego w Poznaniu  
  http://www.biblia.poznan.pl/Biblia.htm
 • Konkordancja Pisma Świętego - pozwala wyszukiwać wybrane słowa, czy frazy w Biblii. Daje również możliwość zapoznania się z tekstem Biblii po angielsku, po łacinie i po grecku (w transkrypcji i - po pobraniu - z użyciem greckich czcionek)
  http://www.biblia.info.pl/biblia.php/

Nauczanie kościelne:

Prawo Kościoła Rzymsko-katolickiego:

Pomoc w modlitwie:

Kościół w świecie:

 • Centrum Formacji Misyjnej w Warszawie - odpowiedzi na pytania jak zostać misjonarzem, kto w Polsce przygotowuje się obecnie do pracy misyjnej, w jaki sposób i gdzie się to odbywa, ile to zajmuje czasu
  http://cmf1.home.pl/cmf/

Kościół w Polsce:

 • Caritas Polska - strona katolickiej organizacji charytatywnej. Aktualne informacje dotyczące przeprowadzanych akcji i realizowanych programów udzielających pomocy poszkodowanym z instruktażem jak zaangażować się w pomoc
  http://www.caritas.pl/
 • Pallotyński Instytut Statystyki Kościoła Katolickiego - kosciół katolicki na świecie i w Polsce w liczbach. Wyniki badań statystycznych dotyczących religijności katolików
  http://www.iskk.pl/
 • Archidiecezja Krakowska - historia diecezji, biskupi, kalendarium aktualnych wydarzeń, życie Kościoła Krakowskiego do którego należy nasza parafia w obrębie Dekanatu Jabłonka (orawskiego)
  http://www.diecezja.pl/ 
 • Ordynariat Polowy Wojska Polskiego - oficjalna strona internetowa diecezji wojskowej interesująca nie tylko żołnierzy
  http://www.ordynariat.wp.mil.pl/
 • Benedyktyni - duchowość zakonu, sylwetka i reguła św. Benedykta, historia Benedyktynów w Polsce, pochodzenie i rozumienie medalika św. Benedykta
  http://www.benedyktyni.pl/ 
 • Karmelici Bosi - witryna Krakowskiej Prowincji Karmelitów Bosych - aktualności, rys historyczny, powołania
  http://www.karmel.pl/
 • Karmelici Trzewiczkowi - prezentacja OO. Karmelitów prowincji polskiej. Historia, klasztory, dorobek duchowy. Informacje o Rodzinie Karmelitańskiej
  http://www.karmelici.pl/
 • Franciszkanie - aktualności, serwis informacyjny, misje, sylwetka św. Franciszka, katalog franciszkańskiech stron internetowych
  http://www.franciszkanie.pl/
 • Jezuici - historia i teraźniejszość zakonu w Polsce i na świecie. Katalog jezuickich stron internetowych z ćwiczeniami ignacjańskimi włącznie
  http://www.jezuici.pl/
 • Dominikanie - prezentacja  Polskiej Prowincji Zakonu Dominikanów
  http://www.dominikanie.pl/

Kościół w Archidiecezji Krakowskiej

 • Wyższe Seminarium Duchowne Archidiecezji Krakowskiej - dla myślących o powołaniu kapłańskim, dla zainteresowanych profilem życia przygotowujących się do kapłaństwa, strona, której jedym z pierwszych architektów był nasz wikariusz, ks. Piotr Studnicki
  http://www.wsd.diecezja.krakow.pl/

Portale katolickie:

 • Opoka - laboratorium wiary i kultury: serwis Kościoła Katolickiego w Polsce
  http://www.opoka.org.pl/
 • Wiara.pl - Portal ludzi otwartych. Dla wierzących, niewierzących i poszukujących
  http://www.wiara.pl/
 • Mateusz - jeden z najstarszych polskich serwisów katolickich
  http://www.mateusz.pl/
 • ekai.pl - magazyn internetowy Katolickiej Agencji Informacyjnej. Wiadomości związane z Kościołem w Polsce, na świecie, w Twojej diecezji
  http://www.ekai.pl/
 • Fronda - portal poświęcony i czasopismo prawicowe, poświęcone
  http://www.fronda.pl/
 • adonai.pl - modlitwy, psalmy, kazania, artykuły, psychotesty, zabawy, rebusy, zagadki, prezentacje multimedialne, widokówki elektroniczne, świadectwa wiary, rozmowy o wierze - wszystko w portalu katolickim prowadzonym od 9 lat przez zwyczajnego człowieka z diecezji warszawsko-praskiej
  http://www.adonai.pl/
 • angelus.pl - portal w którym z powodzeniem poczytasz o duchowości ignacjańskiej, franciszkańskiej, czy karmelitańskiej, znajdziesz przejrzysty, dobrze zaopatrzony śpiewnik i kolorowanki dla maluszków, a nade wszystko wyczerpujące katalogi internetowe biskupów, diecezji, parafii, zakonów i zgromadzeń, wspólnot i stowarzyszeń, pielgrzymek i organizacji charytatywnych obecnych w Kościele Katolickim w Polsce
  http://www.angelus.pl/

Uczelnie katolickie:

 • Uniwersytet Papieski Jana Pawła II - wszystko co ważne dla tych, którzy chcieliby studiować teologię, filozofię, historię Kościoła, nauki społeczne, czy dziennikarstwo w Krakowie
  http://www.upjp2.edu.pl/
 • Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II - jw. plus możliwości studiowania prawa kanonicznego i nauk matematyczno-przyrodniczych na najbardziej prestiżowej uczelni katolickiej w Polsce, w Lublinie
  http://www.kul.pl/
 • Uniwersytet im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego - kiedyś Akademia Teologii Katolickiej w Warszawie dodaje dziś do wyżej wymienionych kierunków studiów nauki pedagogiczne i studiów nad rodziną
  http://www.uksw.edu.pl/
 • Wyższa Szkoła Filozoficzno-Pedagogiczna "Ignatianum" w Krakowie - pracownicy, studia, rekrutacja, studenci i absolwenci
  http://www.ignatianum.edu.pl/ 

Wydawnictwa katolickie:

 • Wydawnictwo Apostolstwa Modlitwy - najstarsze wydawnictwo katolickie w Polsce założone w 1872 r. 
  http://www.wydawnictwowam.pl/
 • Warszawska Oficyna Wydawnicza Vocatio - wydaje książki dla tych, których kochamy, prezenty na prymicje, na pierwszą Komunię św., na "18-tkę", książki pomagające pogłębić własną wiarę i podręczniki katechetyczne i do pracy z grupą parafialną
  http://www.vocatio.com.pl/
 • W drodze - wydawnictwo polskiej prowincji Dominikanów w Poznaniu przedstawia dorobek myślicieli katolickich, prawosławnych, protestanckich i żydowskich
  http://www.wdrodze.pl/
 • Jedność - kieleckie wydawnictwo katolickie oferuje podręczniki katechetyczne, książki z teologii i duchowości, psychologiczne, publikacje edukacyjne, książki dla dzieci
  http://www.jednosc.com.pl/

Prasa katolicka:

 

Dni powszednie: 

* 7.00   

* 17.00   (czas zimowy od 01.10 do 31.03)

   19.00   (czas letni od 01.04 do 30.09)

 

 

Niedziele i święta:  

* 8.00

* 9.30

* 11.00

* 17.00   (czas zimowy od 01.10 do 31.03)

   19.00  (czas letni od 01.04 do 30.09)

 

Przez cały STYCZEŃ i LUTY w niedzielę i uroczystości dodatkowa Msza Święta o godz. 20.00.

 

 

Kancelaria parafialna czynna codziennie, z wyjątkiem niedziel i świąt, po Mszach Świętych rannych i wieczornych przez pół godziny.