ŻYCZENIA

Niech Dobra Nowina przeniknie do głębi naszych serc. Pozwólmy Słowu, które stało się ciałem, zamieszkać nie tylko symbolicznie ale realnie, rzeczywiście w naszym życiu. Przyjmijmy Boga przychodzącego do nas w „bezbronnym” Dziecku, w „bezbronności” Eucharystii. Niech On ożywi w nas największy dar — życia w łączności z Bogiem, życia świętego, życia opartego na Bogu, życia przerastającego ten świat, czyli życia w łasce. Niech ten dar trwa w nas każdego dnia, także gdy te święta przeminą.

Życzą Wasi duszpasterze.